Ministrų Komitetas

Sukurta 2014.11.06 / Atnaujinta 2021.03.22 14:06

Ministrų Komitetas - tai sprendimus priimanti Europos Tarybos institucija. Ministrų Komiteto nariai yra visų valstybių narių užsienio reikalų ministrai arba jų nuolatiniai diplomatiniai atstovai Strasbūre. Tai yra vyriausybinė institucija, kurioje aptariami nacionaliniai požiūriai į bendras Europos problemas, ir kolektyvinis forumas, kuriame formuluojami atsakymai į šiuos klausimus. Kartu su Parlamentine Asamblėja Komitetas gina pagrindines Tarybos vertybes ir kontroliuoja, kaip valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus.

Ministrų Komitetas priima sprendimus dėl Europos Tarybos veiklos. Be to, jis sprendžia, kokių veiksmų reikia imtis, įgyvendinant Parlamentinės Asamblėjos ir Europos vietų ir regionų valdžių kongreso rekomendacijas ir įvairių tarpvyriausybinių komitetų bei specializuotų ministrų konferencijų siūlymus. Ministrų Komitetas tvirtina Tarybos veiklos programą ir biudžetą.

Paprastai kasmet vyksta valstybių narių užsienio reikalų ministrų susitikimai, kuriuose aptariami politikos ir Europos bendradarbiavimo klausimai. Kartą per savaitę vyksta Ministrų Komiteto posėdžiai nuolatinių atstovų lygiu. Jų darbą papildo pranešėjų darbo grupės, kurioms pavedama išsamiai apsvarstyti tam tikrus klausimus, dėl kurių siūloma priimti sprendimą.

Kiekvienos valstybės narės užsienio reikalų ministras užima Komiteto pirmininko pareigas po 6 mėnesius. Tradiciškai pareigos perduodamos gegužės ir lapkričio mėnesiais.

Tarpvyriausbiniai komitetai /ekspertų komitetai

Konvencijų ir rekomendacijų projektus rengia vyriausybinių ekspertų komitetai, kuriuos steigia Ministrų komitetas. Tai leidžia suderinti politinius interesus ir dalykinius aspektus. Daugybė politinių iniciatyvų pateikiama reguliariai vykstančių tam tikrų sričių ministrų konferencijų metu.

Naujienlaiškio prenumerata