Istorija

Sukurta 2014.11.06 / Atnaujinta 2021.03.22 14:02

1949 m. gegužės mėnesį Romoje buvo įkurta Europos Taryba - pirmoji Europos politinė organizacija. Ji pradėjo savo darbą ant Antrojo pasaulinio karo griuvėsių ir žiaurumų, praėjus ketveriems metams po Jungtinių Tautų įsteigimo. Europos Tarybos valstybių steigėjų politinė valia siekti savo narių vienybės buvo sukoncentruota į tikslą: "kad būtų apsaugoti ir įgyvendinti idealai ir principai - bendras valstybių narių paveldas, skatinantys jų ekonominę ir socialinę pažangą”.

Organizacijos Statuto pagrindą sudaro pagarba žmogaus teisėms ir įstatymo viršenybė. Tai reiškia pagarbos asmenybei ir jos laisvėms apsaugą ir puoselėjimą, remiantis įstatymo viršenybės principu, kurį reikia nuolatos stiprinti. Statute teigiama, kad valstybių, Europos Tarybos narių, padaryti rimti žmogaus teisių pažeidimai gali tapti jų narystės sustabdymo arba net pašalinimo iš Organizacijos priežastimi.

Praėjus daugiau nei septyniasdešimčiai metų nuo Europos Tarybos įkūrimo jos misijos svarba nė kiek nesumažėjo. Nuo tada, kai 1989 m. griuvo Berlyno siena, Vidurio ir Rytų Europos šalys palaipsniui tapo Europos Tarybos narėmis, ir tai padėjo joms tapti demokratiškesnėmis. Šiandien Organizacija atstovauja daugiau kaip 800 milijonų europiečių. Jos tikslas - sukurti laisvą, taikią, demokratinę erdvę, kur žmonės nepaisant savo skirtingumo suprastų vienas kitą; Europą, kur taika palaikoma tolerancijos dėka.

1991 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos parlamentarai gavo specialaus svečio statusą Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje. Lietuvos Respublikos Seimas Europos Tarybos steigiamąją Londono sutartį ratifikavo 1993 m. gegužės 14 dieną. Nuo šios datos Lietuvos Respublika įgijo šios organizacijos pilnateisės narės statusą.

Įstodama į Europos Tarybą, Lietuva įsipareigojo įvykdyti reikalavimus, išdėstytus Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nuomonėje dėl Lietuvos narystės Nr. 168 (1993) kurių tarpe buvo:

  • Prisijungti prie Europos Tarybos Statuto (prisijungimo dokumentai deponuoti 1993 m. gegužės 14 d.);
  • Ratifikuoti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, pripažįstant Europos žmogaus teisių komisijos kompetenciją priimti ir nagrinėti individualius skundus bei pripažįstant privalomąją Europos žmogaus teisių teismo jurisdikciją (ratifikuota 1995 m. balandžio 27 d.);
  • Ratifikuoti Europos vietos savivaldos chartiją (ratifikuota 1999 m. gegužės 25 d.);
  • Įgyvendinti Statuto 3 straipsnio nuostatas: "Kiekviena valstybė, ET narė, privalo vadovautis teisinės valstybės principais ir suteikti visiems asmenims, esantiems jos jurisdikcijoje, žmogaus teises ir pagrindines laisves".

Lietuva yra prisijungusi prie 89 Europos Tarybos konvencijų. Pilnas sąrašas pateikiamas Užsienio reikalų ministerijos puslapyje.

Naujienlaiškio prenumerata