Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE EUROPOS TARYBOS

Adresas: 42, Rue Schweighaeuser  67000 Strasbourg  FRANCE

plačiau »

Tel. +33 390 411750
El. paštas

Aukšto lygio konferencijoje Sofijoje pristatyta Lietuvos pažanga vaiko teisių apsaugos srityje

Sukurta 2016.04.07 / Atnaujinta 2016.05.24 10:25
  Aukšto lygio konferencijoje Sofijoje pristatyta Lietuvos pažanga vaiko teisių apsaugos srityje

  Balandžio 5-6 d. Sofijoje (Bulgarija) vyko aukšto lygio Europos Tarybos (ET) organizuota konferencija „Siekiant vaiko teisių aukštumų“, kurioje pristatyta Lietuvos pažanga vaiko teisių apsaugos srityje, artimiausi planai, akcentuota bendradarbiavimo svarba visose srityse ir lygmenyse.

  Konferencijoje buvo oficialiai pristatyta ET Vaikų teisių strategija 2016-2021 metams. Naujoje ET parengtoje strategijoje yra nustatytos 5 prioritetinės sritys:

  • lygios galimybės vaikams: kova su skurdu, socialinės atskirties prevencija, kova su diskriminacija;
  • vaikų dalyvavimas politikos kūrimo procese: švietimas pilietybės ir žmogaus teisių klausimais mokyklose;
  • vaikų gyvenimas be prievartos: kova su seksualiniu išnaudojimu ir prievarta; fizinių bausmių panaikinimas, kova su visomis prievartos formomis – patyčiomis, įskaitant homofobiją ir patyčias elektroninėje erdvėje, vaikų apsauga nuo prievartos, siejamos su radikalizavimu;
  • vaikų interesus atitinkantis teisingumas: vaikų, kurių laisvė apribota, apsauga per reintegraciją ir vaiko teisių gynimą šeimoje;
  • vaikų apsauga naujoje skaitmeninėje aplinkoje: kūrybiškas, būtinas ir saugus interneto naudojimas.  Daugiau informacijos galima rasti http://www.coe.int/en/web/children/ .

  Lietuva, aktyviai dalyvaudama Europos Tarybos veikloje vaikų klausimais, nuolatos imasi visų būtinų veiksmų vaiko teisių apsaugai bei vaiko gerovei stiprinti. Įgyvendindama Europos Tarybos Vaikų teisių strategijos nuostatas Lietuva siekia, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybes augti šeimoje, plėtojant prevencinių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai, o netekusiam tėvų globos vaikui – sudarant tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje ir tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

  Nuo šių metų Lietuvoje pradedamas vykdyti Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 metų veiksmų planas. Tai koordinuotas švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros ir teisinių paslaugų teikimas vaikui ir šeimai, siekiant įgalinti ir/ar padėti šeimai spręsti krizines situacijas, auginti vaikus, gerinti vaikų socializacijos procesus, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinant paslaugų kokybę ir prieinamumą kuo arčiau vaiko/šeimos gyvenamosios vietos. Be to, šalyje yra įgyvendinama ir institucinės globos pertvarka, kai diegiamos naujos bendruomeninės paslaugos vaikui ir šeimai, stiprinamas prevencinis darbas, ypatingai dėmesys skiriamas darbui su socialinės rizikos veiksnius patiriančia šeima.

  Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministro A. Šešelgio, toliau bus siekiama, kad darbas su pasekmėmis pamažu būtų keičiamas prevenciniu darbu su šeima.

   

  Naujienlaiškio prenumerata